sözleşmeli er başvuru yap

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BAŞLADI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ : ( 13 – 26 ŞUBAT 2018 )
Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Meslek olarak uzman erbaşlığı ve denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI Şubat 2018

1/17

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN, BAŞVURU İLE İLGİLİ SORUN YAŞAMAMASI İÇİN BU KILAVUZUN TAMAMINI OKUMALARI GEREKMEKTEDİR. ADAYLAR, KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIDIKLARI TAKDİRDE BAŞVURULARINI YAPABİLECEKLERDİR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR/GÜNCELLENEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDEKİ HER TÜRLÜ DUYURU, BİLGİLENDİRME VE GÜNCELLEME İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

4. BAŞVURU YAPTIĞI TARİHTE SÖZLEŞMELİ ER OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE:

A. BAŞVURU TARİHLERİ İÇERİSİNDE (13-26 ŞUBAT 2018) SÖZLEŞMELİ ER OLARAK İLK SÖZLEŞMESİNİ (3 YILLIK) TAMAMLAYAN VE MÜTEAKİP SÖZLEŞME SÜRELERİ İÇERİSİNDE BULUNAN VE 01 OCAK 2018 İTİBARİYLE 29 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLANLAR (01 OCAK 1989 VE SONRASINDA DOĞANLAR) BAŞVURU YAPABİLECEKTİR. (Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1)) SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERMİŞ OLUP, SÖZLEŞME YENİLEMEDEN SÖZLEŞMELİ ERLİKTEN AYRILANLAR İÇİN BU MADDEDEKİ YAŞ UYGULAMASI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

B. BAŞVURU TARİHLERİ İÇERİSİNDE (13-26 ŞUBAT 2018), İLK (ÜÇ YILLIK) SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN ADAYLAR BAŞVURU YAPAMAZLAR. BU SÜRE HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞVURU TARİHLERİ DIŞINA TAŞIRILAMAZ/ESNETİLEMEZ.

C. MADDE-4/A’DAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN SÖZLEŞMELİ ERLER;
(1) 01 OCAK 1989-31 ARALIK 1990 TARİHLERİ ARASINDA DOĞMUŞ İSE, DOĞUM

TARİHLERİNİ SİSTEME 01 OCAK 1991 OLARAK GİRİŞ YAPACAK,
(2) SAYFA-18’DEKİ GÖREV YERİ YAZISINI BİRLİĞİNE HAZIRLATIP, SİSTEME

TARANMIŞ/FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ OLARAK YÜKLEYECEKLERDİR.

2/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır. Başvuruya işlemlerine başlamak için burayı tıklayın.

 

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR:

Branş

Başvuru Kaynakları

Görev Yapılacak Birlikler

Yüzme Testi

İkmal (Aşçı)

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:

1. Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Aşçılık bölümü, Aşçılık Meslek Lisesi mezunu olmak.

 1. Aşçılık Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
 2. Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın

İkmal (aşçı) işleri ile ilgili sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

4. İkmal (aşçı) işleri ile ilgili kurs/sertifika/bonservis-ustalık- kalfalık-çıraklık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak.

Yüzer

Var (NOT-1)

Kurbağa adam

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:

1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak (NOT-2).

2. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 1 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak (NOT-4).

3. Meslek Yüksekokullarının Sualtı Teknolojisi bölümü mezunu olmak. (NOT-4).

Yüzer

Var

Serdümen

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:

1. Meslek Liselerinin; Gemi Yönetimi ve Güverte, Denizcilik (Gemi Yönetimi), Denizcilik (Yat Kaptanlığı), Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı), Yat Kaptanlığı bölümü mezunu olmak.

2. Meslek Yüksekokullarının; Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Marina/Yat İşletmeciliği bölümü mezunu olmak.

3. Fakültelerin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

4. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında “Serdümen” sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak.

5. Gemiadamları Belgesi sahibi olmak, Balıkçı gemileri/yat kullanmış olmak ve bunu belgelemek.

Yüzer

Var (NOT-1, 3)

3/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Branş

Başvuru Kaynakları

Görev Yapılacak Birlikler

Yüzme Testi

Şoför

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:

1. Yeni tip sürücü belgelerinde “CE” veya “DE” sınıfı ehliyeti bulunmak.

2. Eski tip sürücü belgelerinde “D” sınıfı ehliyeti bulunmak.

Kara

Yok

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

NOT-3: Lise mezuniyet bölümü, belirlenen lise bölümleri arasında olmayıp önlisans veya lisans bölümleri arasında bulunan ya da önlisans veya lisans mezuniyet bölümü, önlisans veya lisans mezuniyet bölümleri arasında olmayıp lise mezuniyet bölümünde yer alan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

NOT-4: Sualtı teknolojisi bölümü mezunu adaylar ile en az 1 yıldız dalıcı belgesine sahip olan adaylara sayfa-14/15’deki testler uygulanacak, iştirak edecekleri Kurbağaadam ihtisas kursunda başarılı olamazlarsa sözleşmeleri feshedilecek, ilişikleri kesilecektir.

2. YASAL DAYANAK :

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na dayanılarak, bu kılavuzda belirlenen şartlara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan branşlarda uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

3. BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve

daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak (Bkz:madde-3/d),

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’da yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 4/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.

4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dâhil), Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’da yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda ilgili birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.

b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.

ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

5/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

5. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Başvurular sadece online internet adresinden yapılacaktır. Başvuruya dair detaylar için burayı tıklayın.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi).

d. Başvurular; 13 Şubat 2018 günü saat 15.00’de başlayıp, 26 Şubat 2018 günü saat 14.00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir (Bkz:madde-3/d).

e. Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin sadece ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

(2) Askerlik görevini tamamlayanlar terhis belgesini (üzerinde terhis tarihi ve sınıfı/branşı/ihtisası mutlaka yazılı olacaktır), (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektir.)

(3) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıfını/branşını/ihtisasını belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-18, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-19),

(4) Şoför branşına başvuru yapacak adaylar sürücü belgelerinin, kurs/sertifika/bonservis-ustalık-kalfalık-çıraklık belgesiyle başvuru yapacak İkmal (Aşçı) branşı adaylar kurs/sertifika/bonservis-ustalık-kalfalık-çıraklık belgelerinin, gemiadamı/balıkçı gemisi/yat kullanma belgesi ile başvuru yapacak Serdümen branşı adaylar gemiadamı/balıkçı gemisi/yat kullanma belgelerinin, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 1 yıldız dalıcı belgesi ile başvuru yapacak Kurbağaadam branşı adaylar dalıcı belgelerinin sadece ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek (en az 640×480 piksel) sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.

6/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

g. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan giriş yapmaları gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine (www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresindeki başvuru programı hariç) yanıt verilmeyecektir.

ğ. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruya işlemlerine başlamak için burayı tıklayın.

h. Alım süresince her türlü duyuru  yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

6. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden 02 Mart 2018 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenler adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

7. UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ : a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),

(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine, (4) Uygulamalı meslek bilgisi sınavına,
(5) Mülâkat sınavına,

tabi tutulacaklardır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki

aşamaya devam edemezler. 8. YAZILI SINAVLAR :

a. Başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-11‘de referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.

c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

7/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60’ını doğru cevaplamak zorundadır).

d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınır, ancak geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmez.

9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, kendilerinden istenen tüm belgelerle birlikte sırasıyla

aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır. a. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.
(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

 1. (b)  İleri derecede cilt bozuklukları,
 2. (c)  Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

 1. (d)  Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-12),
 2. (e)  Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı

gibi),
(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve

değerlendirme testine alınacaklardır.
b. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ:

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, başvuru sonuçları ile adaylara ilan edilecek adreste yapılacaktır.

(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tablosu sayfa-13’de (en az 1 yıldız dalıcı belgesine sahip Kurbağaadam adayları için sayfa-14/15) belirtilmiştir.

(f) Ağız ve diş sağlığı.

8/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

(3) Ön sağlık muayenesinden geçen adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara branşlarına uygun kriterlerde yüzme testi uygulanacaktır (şoför branşı hariç). Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara tüm testler süresince ikinci bir hak verilir.

(4) Değerlendirme ve Sıralama:

(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

(c) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 1 yıldız dalıcı belgesi ve sualtı teknolojisi mezuniyeti ile başvuru yapan kurbağaadam branşı adayların fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanı; yüzme testinin %30’u, sualtı yüzme testinin %15’i, şınav testinin %10’u, mekik testinin %10’u, barfiks testinin %15’i ve koşu testinin %20’si toplanarak elde edilir.

(ç) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinden sonra yapılacaktır.

c. UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI:

(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılır. (Kurbağaadam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleki bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların su altı becerileri kontrol edilecek ve 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır).

(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülâkat

sınavına girecektir.

ç. MÜLÂKAT SINAVI:

Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülâkat sınavı uygulanacaktır.

(1) Mülâkat sınavında adaylar;
(a) Genel görünüm,
(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,
(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü, (ç) Kendine güven,

(d) Kendini ifade etme,

(e) Psikolojik durumu
ve bunun gibi açılarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Mülâkat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

d. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA:

Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si, meslek bilgisi sınavı puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20’si ile mülâkat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

9/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 10. 2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

Adaylar 2’nci seçim aşamaları sonuçlarını madde-9’da belirtilen sınavların icrasından sonra www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

11. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 13 Şubat 2018 saat 15:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 26 Şubat 2018 saat 14:00

Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı :

İlan ve Başvuru Adresi :

02 Mart 2018 tarihinden itibaren
başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz/e-posta gönderebilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon No.:

0 (312) 416 45 60

e-posta adresi:

personeltemin@sg.gov.tr

10/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI

S.NO.

KONU BAŞLIKLARI

1

TÜRKÇE

2

İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

3

COĞRAFYA

4

T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde)

5

GÜNCEL KONULAR VE GENEL KÜLTÜR

11/19

 

12/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTİ PUAN TABLOSU

(SERDÜMEN, İKMAL (AŞÇI), ŞOFÖR ve ASKERLİK HİZMETİNİ K/A OLARAK YAPAN K/A BRANŞLARI İÇİN)

ŞINAV – MEKİK (2 Dakika)

1500 M. KOŞU

Her testten 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
26-30 yaş grubu, sadece sözleşmeli er kaynaklı adaylar için kullanılacaktır.

50

*

*

* Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasında yapıyor veya yapmış olan adaylar için kullanılacaktır.

Komutanlığında yukarıdaki tablo

13/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME KARA TESTLERİ PUAN TABLOSU

KURBAĞAADAM BRANŞI İÇİN
( EN AZ 1 YILDIZ DALICI BELGESİNE SAHİP VE SUALTI TEKNOLOJİSİ MEZUNU ADAYLAR İÇİN )

ŞINAV (2 Dakika)

MEKİK (2 Dakika)

BARFİKS (KOL ÇEKME)

KOŞU (3000 mt.)

TEKRAR SAYISI

PUAN

TEKRAR SAYISI

PUAN

TEKRAR SAYISI

PUAN

SÜRE (DAKİKA)

PUAN

35

50

40

50

4

50

14.00

50

36

52,5

41

52,5

5

55

13.55

52,5

37

55

42

55

6

60

13.50

55

38

57,5

43

57,5

7

65

13.45

57,5

39

60

44

60

8

70

13.40

60

40

62,5

45

62,5

9

75

13.35

62,5

41

65

46

65

10

80

13.30

65

42

67,5

47

67,5

11

85

13.25

67,5

43

70

48

70

12

90

13.20

70

44

72,5

49

72,5

13

95

13.15

72,5

45

75

50

75

14

100

13.10

75

46

77,5

51

77,5

13.05

77,5

47

80

52

80

13.00

80

48

82,5

53

82,5

12.55

82,5

49

85

54

85

12.50

85

50

87,5

55

87,5

12.45

87,5

51

90

56

90

12.40

90

52

92,5

57

92,5

12.35

92,5

53

95

58

95

12.30

95

54

97,5

59

97,5

12.25

97,5

55

100

60

100

12.20

100

*

Her testten 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

*
olacak şekilde, dizler bitişik ve düzgünlüğünü bozmadan göğüsleri yere değene kadar alçalacaklar, sonra tekrar vücudun düzgünlüğünü bozmadan, dirsekleri düzelene kadar kendilerini yukarı iteceklerdir.

* Mekik: Zaman limiti 2 dakikadır. Alıştırma eller başın arkasında kenetlenmiş, ayak tabanları yerde, ayaklar bir yardımcı tarafından tutularak ve dizler 120 derece açılı olacak şekilde icra edilecektir. Zaman limiti içindeki dinlenmeler, yatar vaziyette yapılmayacaktır.

* Barfiks: Alıştırma adayın bara sıçrayıp askıda ve serbest duracağı şekilde başlar. Eller avuç içleri ileri bakacak şekilde ve omuz genişliğinde barı yakalamış olmalıdır.Aday her çekişte çenesini barın üzerine kadar çıkarmalıdır.Vücut egzersizi icrası sırasında öne arkaya sallanmamalı bacaklar birleşik ve hareketsiz olmalıdır.

* Koşu: Koşu 3000 metre veya 1500 metre üzerinden uygun bir parkurda yapılır.

Şınav: Zaman limiti 2 dakikadır. Alıştırma vücut yere paralel ve düz, kafa omurgaya paralel

14/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME DENİZ TESTLERİ PUAN TABLOSU

KURBAĞAADAM BRANŞI İÇİN
( EN AZ 1 YILDIZ DALICI BELGESİNE SAHİP VE SUALTI TEKNOLOJİSİ MEZUNU ADAYLAR İÇİN )

YÜZME

SÜRE (DAKİKA)

4.30 50 4.21 55 4.12 60 4.03 65 3.54 70 3.45 75 3.36 80 3.27 85 3.18 90 3.09 95 3.00 100

SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ SUÜSTÜNDE DURMA

MESAFE (METRE)

PUAN

MESAFE BAŞARILI/ SÜRE BAŞARILI/ (METRE) BAŞARISIZ (DAKİKA) BAŞARISIZ

20

50 4 BAŞARILI 1.00 BAŞARILI

21

53

22

57

23

60

24

63

25

67

26

70

27

73

28

77

29

80

30

83

31

87

32

90

33

93

34

97

35

100

PUAN

* *

Yüzme ve sualtı yüzme testlerinde, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Serbest dalış ve suüstünde durma testlerinde ise, belirtilen minimum kriteri sağlayan adaylar

başarılı kabul edilecektir.
* Satıh Yüzmesi: 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama ve 50 metre yan yüzme stilinde

olmak üzere aralıksız 150 metre yüzülür. Adaylar için alt limiti 4 dakika 30 saniyedir.

* Sualtı Yüzmesi: Adaydan suya daldıktan sonra su yüzüne çıkmadan tek nefeste sualtından gitmesi istenir. Adaylar için alt limiti 20 metredir.

* Serbest Dalış: Aday 4 metre derinliğe serbest dalış yaparak dipte bulunan 3 librelik kurşun ağırlığı alarak satha getirir.

* Suüstünde Durma: Aday suyun içinde hiçbir yere temas etmeden ve ellerini kullanmadan su üstünde kalır. Adaylar için alt limiti 1 dakikadır.

NOT: Bahse konu değerler minimum kriterler olup, bunlardan daha az tekrar adedi yapan veya daha kötü derece elde eden adaylar testlerde başarısız olurlar. Herhangi bir testten başarısız olan aday tüm testlerden başarısız olmuş sayılır.

15/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

BİRLİĞİ
ADI SOYADI BABA ADI RÜTBESİ TERTİBİ

NİTELİKLER

HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN NOTL AR

VERİLEN NOTL ARIN ORTALAMASI

BAŞKAN

SUBAY ÜYE

ASTSUBAY ÜYE

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi

2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması.

3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması

4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati

5. Güvenilme ve Sadakati

6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği

7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı

8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme

9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme

10. Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik.

NOT TOPLAMI

KANAAT

İMZASI

ADI SOYADI

RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI

GÖREVİ

DÜZENLEME TARİHİ

…………………………………………’nın Uzman Erbaş adaylığına kabulü uygundur/uygun değildir.

ONAY ADI SOYADI

SINIF VE RÜTBESİ GÖREVİ
İMZA VE MÜHÜR

16/19

FOTOĞRAF (İmza ve Mühür)

HEYET HİZMET VERİMİ PERSONELİNİN (TAM NOT TOPLAMI

DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT TOPLAMI 50)

50)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” DOLDURMA TALİMATI

1. Nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere başvuracak personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “Uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir.” ibaresi yazılır. Heyet personelince; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro/görev yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

3. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.
4. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin sekizinci

maddesinde belirtilen personeldir. 5. Nitelik belgesinin onay makamı

 1. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı birlikler için Ana Ast Komutanlar ve Grup Komutanları,
 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhında görev yapan erbaş/erler için Kh.Des.Kt.K.,
 3. Diğer Komutanlıklardan başvuracak adaylar için Uzman Erbaş Yönetmeliği EK-A “Nitelik

Belgesi Doldurma Talimatı”nın 5’inci maddesinde belirtilen personeldir.

6. Sınıf/branş ve ihtisasının haricindeki kadro/görev yerlerinde görevlendirilen erbaş/erler hakkında nitelik belgesi düzenlenmeyecek, uzman erbaşlığa başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Nitelik belgesinde bulunan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır (İMZALI VE MÜHÜRLÜ), nitelik belgesi eksik tanzim edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

17/19

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C.
XXXXXXXXXXXX BAŞKANLIĞI/BAKANLIĞI

XXXXXXXXXXXXX KOMUTANLIĞI XXXXXXX

PER. : 1190- -18/ . .2018 KONU : Sözleşmeli Erler İçin Görev Yeri Yazısı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ANKARA

Aşağıda açık kimliği yazılı sözleşmeli er ……………… (Tertip No.) ………………………… Komutanlığında serdümen/ikmal/şoför/k.adam/diğer (…….) olarak görev yapmaktadır. Bahse konu er ilk (üç yıllık) sözleşme süresini başvuru tarihleri dâhilinde tamamlamış olup, müteakip ….’nci yıl sözleşme süresi içerisindedir.

Arz ederim.

KİMLİĞİ :

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası Rütbesi
Tertibi
Kadro Görevi

İLETİŞİM BİLGİLERİ : AÇIK ADRESİ : TELEFONNUMARASI :

NOT Bu belge Tasnif Dışı olarak ve ıslak imzalı bölüm ile ara numarasının üzeri belge güvenliği kapsamında kapatılarak sisteme yüklenecektir. Bu belgenin aslı ilerleyen süreçte adaydan talep edilecek, bu belgeyi getirmeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

18/19

İMZA/MÜHÜR

XXXXXX XXXXXX
Birlik Komutanı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C.
XXXXXXXXXXXX BAŞKANLIĞI/BAKANLIĞI

XXXXXXXXXXXXX KOMUTANLIĞI XXXXXXX

PER. : 1190- -18/ . .2018 KONU : Askerlik Hizmetini Yerine Getirmekte Olan (Sözleşmeli Er Hariç)

Erler İçin Görev Yeri Yazısı.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA

ANKARA

Aşağıda açık kimliği yazılı yükümlü er ……………… (Tertip No.) ………………………… Komutanlığında serdümen/ikmal/şoför/k.adam/diğer (……) olarak görev yapmaktadır. Bahse konu erin planlı terhis tarihi ……….’dir.

Arz ederim.

KİMLİĞİ :

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası Rütbesi
Tertibi
Kadro Görevi

İLETİŞİM BİLGİLERİ : AÇIK ADRESİ : TELEFONNUMARASI :

NOT Bu belge Tasnif Dışı olarak ve ıslak imzalı bölüm ile ara numarasının üzeri belge güvenliği kapsamında kapatılarak sisteme yüklenecektir. Bu belgenin aslı ilerleyen süreçte adaydan talep edilecek, bu belgeyi getirmeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

19/19

İMZA/MÜHÜR

XXXXXX XXXXXX
Birlik Komutanı