TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UZMAN ER / ERBAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI :

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak,
ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak,
d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ”
kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda yer alan rakamlarca uygun olmak.

Diğer uygunluk şartlarını öğrenmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri Uzman Er / Erbaş başvurusu danışmanlığı için BURAYI TIKLAYIP uygulamayı indiriniz.