sözleşmeli er başvuru uzman çavuş başvuru

Sözleşmeli er başvuru ve mali hakları nelerdir.

Sözleşmeli er başvuru adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli er başvuru işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Sözleşmeli er başvuru işlemlerini gerçekleştiren er ve erbaşlara, sözleşme tarihinden geçerli olarak 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli er başvuru sahipleri ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamıın memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödenir. Sözleşmeli er başvuru işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.