Sözleşmeli Er Başvuru ve Sözleşme Süreleri

Sözleşmeli Er Başvuru ve Sözleşme Süreleri

Sözleşmeli Er Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru işlemlerine dair detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız. Sözleşmeli er  sözleşme süreleri ise aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Sözleşmeli er başvuru adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Sözleşmeli erbaş/erler toplam yedi yıl görev yapar.