sözleşmeli er başvuru maaşları

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU YAPMIŞ ADAYLAR KAÇ PARA MAAŞ ALACAKLAR ?

Sözleşmeli er başvuru adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli er başvuru adayları, sözleşme tarihinden geçerli olarak 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir.

İlk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli er başvuru yapmış erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödenir. Sözleşmeli er başvuru işlemlerini başlatmak ve daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.

RÜTBEHİZMET YILIMAAŞ2*İKRAMİYE**
Söz.Çvş.74.832 TL91.045 TL
Söz.Onb.64.753 TL63.863 TL
Söz.Onb.54.674 TL54.802 TL
Söz.Onb.44.595 TL45.742 TL
Söz.Er34.516 TL36.681 TL
Söz.Er24.437 TL18.414 TL
Söz.Er14.358 TL9.207 TL

*Atandığı Birliğe Göre Değişir.
**Hizmet Yılı Sonunda.