Sözleşmeli er maaşları ne kadar ?

Sözleşmeli er değerlendirme

Sözleşmeli er değerlendirmesi nasıl yapılıyor ?

e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki yeterlilik testi notunun %50’si ve mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(2) Aday değerlendirme puanı; Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat notlarına göre belirlenecek,

(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak,

(4) Şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,

(5) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, adayların tercihleri ve sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak K.K.K.lığınca yapılacaktır.

Online başvuru kılavuzu danışmanlığı uygulamasına erişmek için  burayı tıklayın.