Muvazzaf Astsubay Mülakat Duyuru

TSK Sözleşmeli Er Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

TSK Sözleşmeli Er Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

UYARI : Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

  1. (b)  Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),
  2. (c)  Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (TABLO-1),

(ç) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk).

AÇIKLAMA : Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(d) Öğrenim Diploması: Diplomanın / öğrenim belgesi (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA : Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

AŞTİ’den ANKARAY ile Dikimevi’ne gelinebilir.

Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına gelinebilir.

Dikimevi Metro İstasyonu

(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;
(I) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı

fotokopisini veya,
Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik (f) Askerlik Durum Belgesi : Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik

Şubelerinden alacaklardır.

(g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

fotoğraf,

(ğ) Adayın kendisine ait son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 8 (sekiz) adet vesikalık (h) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı ve

fotokopisini getireceklerdir.

(ı) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-4): Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 2 adet çıktı alınarak getirilecektir.

(i) “Fiziki Yeterlilik Testinde (Mekik, Şınav ve Koşu); ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakatname (Örneği EK-B’dedir).

(j) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Hekim Raporu : Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir (Örneği EK-C’dedir).

(k) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten ve ilgili kurumdan veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi.

Online başvuru kılavuzu danışmanlığına erişmek için cep telefonu uygulamasını burayı tıklayarak indirebilirsiniz.