sözleşmeli er başvuru

Uzman Er ve Erbaş Olmak İsteyenlerin En Çok Sorduğu Sorular

 1. Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?
Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
2. Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
3. Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?
Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.
4. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?
Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
5. Olumsuz sağlık raporu alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?
Olumsuz rapor alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.
6. Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?
Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir. İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
7. Uzman erbaş temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini n sonuçlarını nereden takip edebilmektedir?
 
Adaylar genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.
8. Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?
Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir.
Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30’unu yazılı sınav, % 40’ını mülakat ve % 30’unu FYT notu oluşturmaktadır.
9. Uzman erbaş adaylarının atama tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?
Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları atama tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilmektedir.
Tayin Daire Başkanlığınca atama tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır.
10. Uzman erbaş adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?
Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.
11. Uzman erbaş adayları ilk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yenileyebilirler mi?
Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.
12. Uzman erbaşlar en fazla kaç yaşına kadar çalışabilirler?
Uzman erbaşların sözleşmeleri en fazla kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılır.
13. Uzman erbaşların memuriyete geçme hakkı var mıdır?
Uzman erbaşlıktan 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklardan, istekli olmaları halinde Devlet memurluğuna geçme hakkı bulunmaktadır.
14. Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?
 
Uzman erbaşlıktan muvazzaf astsubay olmanın iki şekli bulunmaktadır.
a. Lise mezunu, en az bir yıl kıta hizmeti bulunan ve 26 yaşından gün almamış uzman erbaşlar yapılan seçin sınavlarında başarılı oldukları takdirde Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak alınmaktadır. Okulu başarılı olarak bitirdikleri takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedirler.
b. En az iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu, kıtada dört hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını tamamlamamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları ve müteakiben tabi tutulacakları Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitiminde başarılı oldukları takdirde muvazzaf astsubay olabilirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri Uzman Er / Erbaş başvurusu yapmak için BURAYI TIKLAYIP uygulamayı indiriniz.

Lütfen Yorumunuzu Yazınız.