uzman çavuş başvuru

Uzman Erbaş Başvuru Temini Kesin Kayıt Bilgilendirme

            Değerli Adayımız;

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Uzman Erbaş temin faaliyetlerinde seçim aşamaları neticesinde YEDEK olarak sıralamaya giren adaylardan boş kontenjan oranında çağrı yapılmış olup ASİL aday  olarak kayıt işlemleri 05 Şubat – 08 Şubat 2018 tarihleri arasında (08:30-16:30 saatleri arasında) ilanın 5’inci maddesinde belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet Komutanlığının yedek listelerinde bulunabilecektir. Yedek olarak ilan edilen adaylar, öncelikli olarak tercih ettiği Kuvvet Komutanlığı Kayıt Merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılmış olacak, bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. 08 Şubat 2018 (dahil) tarihine kadar kayıt işlemi yaptırmayan yedek adayların adaylıkları sonlandırılacak, ilave kayıt süresi verilmeyecektir. Detaylı bilgiler için cep telefonu uygulamasını burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 1. Adayların, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Tebligattan sonra belirtilen süre içerisinde kayıt işlemini yaptırmamaları halinde kayıt hakları iptal edilecektir.

 

 1. Bu çağrı ilanından sonra yapılacak kayıt işlemleri neticesinde boş kalan kontenjanlar için Kuvvet Komutanlıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir.

 1. Tercih yaptığı Kuvvet Komutanlıkları kontenjanına giremeyen, dışarda kalan, kesin kayıt yaptıramayan adayların mağdur olmaması ve diğer Kuvvet Komutanlığı ihtiyacının karşılanması maksadıyla; aday talepte bulunursa ve uygun görülürse tercih listesinde olmayan Kuvvet Komutanlığına kesin kaydını yaptırabilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Kontenjanın daha az olması nedeniyle Deniz ve Hava K.K.lıkları kontenjanına giremeyen, kayıt yaptıramayan adaylar talep ederse ve K.K.K.lığınca uygun bulunursa K.K.K.lığına kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Kontenjana giremeyen adaylara bu konu ile ilgili duyuru daha sonradan yapılacaktır.  

 1. Herhangi bir Kuvvet K.lığına asil veya yedek listeden kayıt yaptıran adayın diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylığı sonlandırılacaktır.
 2. Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Adayın teslim ettiği belgelerde gerçeğe aykırı bilgilerin olması, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma sonucuna ilişkin herhangi birinin eksik ya da olumsuz olması durumunda uzman erbaş adaylığının sona ereceği ve herhangi bir hak iddia edemeyeceği, bu duyuru ile tebliğ edilmiş olmaktadır.
 3. Kayıt için izlenecek yol:
 4.          Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;

                        Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp YEDEK adaylıktan ASİL aday olarak sıralamaya girmiş bulunanlar,  05 Şubat – 08 Şubat 2018 tarihleri arasında (08.30-16.30’a kadar) MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Komutanlığına şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 1. Detaylı bilgiler için cep telefonu uygulamasını burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

                        (1)       Kesin kayıt için istenen belgeler;

                                    (a)       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

                                    (b)       6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

                                    (c)       İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (ç)       Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (d)       Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (e)       Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (f)        Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (g)       Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

                        (2)       Kayıt işlemleri için istenen belgelermavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

Başvuru Adresi                    : MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Komutanlığı

                                                 Harman Mah.Abdulhak Hamit Cad. Mamak / ANKARA

Telefon No                             : 0 312 350 97 97

———————————————————–

 1.          Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;

                        Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunanlar 05 Şubat – 08 Şubat 2018 tarihleri arasında (08.30-16.30’a kadar) Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına (Beylerbeyi/İSTANBUL) şahsen başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 

 1. Detaylı bilgiler için cep telefonu uygulamasını burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

                        (1)       Kesin kayıt için istenen belgeler;

                                    (a)       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

                                    (b)       6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

                                    (c)       İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (ç)       Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (d)       Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (e)       Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (f)        Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (g)       Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

                        (2)       Kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

                        (3)       Aşağıdaki branşlarda sınıflandırılan adaylara kayıt esnasında aranacak özellikleri karşılamadığı anlaşıldığı takdirde asil bile olsalar kayıtları yapılmayacaktır. Bu nedenle bu branşlarda sınıflandırılan adaylara aranan nitelikleri karşıladıklarına dair belgeleri yanlarında getirmeli önemle rica olunur.

BranşAranacak Özellik
Dz.K.

Deniz İstihkam

a.         Meslek Liselerinin; Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı (İnşaat), Yapı, Kalıp, Kalıpçılık bölümü veya Meslek Yüksek Okullarının; İnşaat Teknolojisi, Beton Teknolojisi, Yapı Denetimi veya Yapı Ressamlığı bölümü mezunu olmak,

 

b.         Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

Dz.K.

İstihkam (İş Makinası Operatörü)

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az G sınıfı ehliyeti bulunmak.
Dz.K.

Sıhhiye

Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri veya 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak, yüzme bilmek.
Dz.K. SerdümenMeslek Liselerinin; Gemi Yönetimi ve Güverte, Denizcilik (Gemi Yönetimi), Denizcilik (Yat Kaptanlığı), Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı), Yat Kaptanlığı veya Meslek Yüksek Okullarının; Deniz Ulaştırma ve İşletme veya Fakültelerin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak, yüzme bilmek.
Dz.K.

Şoför

Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve en az B sınıfı ehliyetibulunmak.

                        (3)       Adaylarının Kayıt ve Katılış İşlemleri;

                                    (a)       Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar kayıt merkezini terk edeceklerdir. Katılış işlemlerine kadar hiçbir sebeple adayların kayıt merkezinde kalmasına müsaade edilmeyecektir.

                                    (b)       Adaylar, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra kendilerine yapılacak çağrıya istinaden tebliğ edilecek birliklerine katılış yaparak “uzman erbaş/er” olarak göreve başlayacaktır.

Başvuru Adresi                    : Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

                                                 Beylerbeyi – İSTANBUL

Telefon No                             : 0 216 310 72 27 ( Dâhili 3320-3321-3322)

——————————————————–

 

 1.          Hava Kuvvetleri Komutanlığı için;

 

                        Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp YEDEK adaylıktan ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunanlar,  05 Şubat – 08 Şubat 2018 tarihleri arasında (08.30-16.30’a kadar) Kütahya Er Eğitim Tugay Komutanlığı KÜTAHYA şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 1. Detaylı bilgiler için cep telefonu uygulamasını burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

                        (1)       Kesin kayıt için istenen belgeler;

                                    (a)       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

                                    (b)       6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

                                    (c)       İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (ç)       Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (d)       Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (e)       Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (f)        Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

                                    (g)       Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

                        (2)       Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

Başvuru Adresi                    : Kütahya Er Eğitim Tugay Komutanlığı – KÜTAHYA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Telefon No                             : 0 274 271 60 70

——————————————————–

Başvuru Adresi               : MSB Personel Temin Daire Başkanlığı

                                             Cebeci Mah. Tıp Fakültesi Cad. 06620 Cebeci / ANKARA

Telefon No                        : 0 312 562 05 43

           

            Bu ilan aynı zamanda tebligat yerine geçmektedir.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ