Muvazzaf Astsubay Mülakat Duyuru

UZMAN ERBAŞLARIN ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞİ NASIL OLUYOR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak istihdam edilenler, bazı hallerde astsubay sınıfına geçirilebilmektedirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbelerinde istihdam edilen uzman erbaşlar, bazı hallerde astsubay sınıfına geçirilebilmektedirler.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesine ilişkin huşular 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda düzenlenmiştir.

Yükseköğrenim mezunu uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi

Yükseköğrenim (fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu) mezunu uzman erbaşlar Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı dahilinde, astsubay çavuşluğa geçirilebiliyor.

Bu kapsamda astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşın;

-Yükseköğrenim mezunu olması,

-Başvuru tarihi itibariyle en az 4 ve en çok 8 yıl uzman erbaşlık hizmetinin bulunması,

-Yapılacak sınavlarda başarılı olması,

-Tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminde başarılı olması,

-İlgili mevzuatta belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve olunması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları taşıması,

gerekir.

Lise veya lise dengi okul mezunu uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi

Lise veya lise dengi okul mezunu uzman erbaşlar Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı dahilinde, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitim sonrası astsubay çavuşluğa geçirilebiliyor.

Bu kapsamda astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşın;

-Lise veya lise dengi okul mezunu olması,

-Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmetinin bulunması,

-Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunması,

-Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat yapılan yılın 1 Ocak günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olması,

-Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavında başarılı olması,

-İlgili mevzuatta belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olunması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları taşıması

gerekir.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçişe ilişkin bazı hususlar

Astsubaylığa geçirilecek olan uzman erbaşın;

**Astsubay meslek yüksekokulunda veya tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminde geçireceği sürelerde,  özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüsü devam eder.

**Astsubay meslek yüksekokulunda veya tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminde geçireceği sürelerde, kendisine öğrenci harçlığı ödenmez.

**Astsubay meslek yüksekokulunda veya tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminde geçireceği sürelerde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçiliği rütbe, derece ve kademesine göre emsalleri gibi devam eder.

**Astsubay meslek yüksekokulunda veya tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminde başarılı olmaması ya da kendi isteği ile bu eğitimlerden kendisinin ayrılması durumunda, uzman erbaş olmak için gereken şartları kaybetmemiş olması ve istemesi halinde uzman erbaş olarak hizmete devam edebilir.

Öte yandan, astsubaylığa geçirilen uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar; bunları mecburi hizmet süresi, ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak uygulanır ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz. Ayrıca, astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların evli veya nişanlı olup olmadığına ve öğrenime ara vermiş olup olmadığına da bakılmaz.

Astsubaylığa geçiş için gerekeli şartlar ve başvuru kılavuzlarını telefonunuza indirmek için burayı tıklayınız.